Privacy Beleid

Uw persoonlijke gegevens


Wat we nodig hebben

Horus ICT is wat bekend staat als de 'Controller' van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt. Wij verzamelen alleen de persoonlijke basisgegevens over u die nodig zijn voor de afhandeling van uw bestelling. Als zodanig vereist het dat wij locatiegebaseerde informatie verzamelen is de vorm van het leverings- en factuuradres. Dit omvat naam, adres, e-mail, enz.


Waarom we het nodig hebben

We moeten uw persoonlijke basisgegevens kennen om uw bestelling te kunnen afhandelen en de bestelde artikelen op tijd bij u te krijgen. We verzamelen ook gegevens van onze bezoekers, waaronder u, voor tracking doeleinden. Deze gegevens worden gebruikt om de vraag naar nieuwe producten en de vraag naar bestaande producten te beoordelen. Daarop baseren we ons voorraadbeleid. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens van u buiten deze grenzen.


Wat we ermee doen

Alle persoonsgegevens die wij verwerken worden verwerkt door onze medewerkers in Nederland. Alle gegevens worden binnen Nederland opgeslagen. Geen enkele derde partij heeft toegang tot deze gegevens tenzij de wet dit toestaat.

We gebruiken Google Analytics om onze gebruikers op onze website te volgen. We houden gebruikers niet bij buiten het bereik van onze websites.

We hebben een gegevensbeschermingsregeling ingesteld om toe te zien op de effectieve en veilige verwerking van uw persoonsgegevens.


Hoe lang we het houden

Wij zijn volgens de Nederlandse belastingwetgeving verplicht om uw persoonlijke basisgegevens (naam, adres, contactgegevens) minimaal 7 jaar te bewaren. Uw gegevens die wij voor marketingdoeleinden gebruiken worden bij ons bewaard totdat u ons meedeelt dat u niet langer wilt dat wij uw gegevens in ons bestand bewaren.


Wat we er ook mee willen doen

Wij willen uw naam en e-mailadres echter graag gebruiken om u te informeren over onze toekomstige aanbiedingen en soortgelijke producten. Deze informatie wordt niet gedeeld met derde partijen en u kunt zich te allen tijde afmelden via e-mail of onze website.


Wat zijn uw rechten?

Als u op enig moment gelooft dat de informatie die wij over u verwerken onjuist is, vraagt u om deze informatie te zien en zelfs te laten corrigeren of verwijderen. Wij behandelen geen verzoeken om dataportatie naar een van onze concurrenten. U kunt een account bij hen aanmaken en ons verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens hebben behandeld, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming die de zaak zal onderzoeken.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord of van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de wet verwerken, kunt u een klacht indienen bij het kantoor van de Information Commissioner's Office (ICO).

Onze functionaris voor gegevensbescherming is Guy Soudant en u kunt contact met hen opnemen op info@horus-ict.com.


Wat als ik de gewenste informatie niet aanlever?

In een dergelijk geval kunnen wij uw order helaas niet in behandeling nemen.